Đưa vào mục yêu thích
Ngự y mật phương và sự may mắn tột cùng của Nhất Nhất

Ngự y mật phương và sự may mắn tột cùng của Nhất Nhất

Các bài thuốc trong Ngự Y Mật Phương luôn được coi là "Quốc bảo" chỉ dành riêng cho những bậc quân vương đại thần, được lưu giữ ở Thái y viện và cấm lưu truyền ra ngoài.

Lên đầu trang
Loading